Oppgradering av sikringsskap

For de fleste er et sikringsskap noe man helst ikke vil åpne. Og de få gangene det må åpnes, brukes det gjerne noen minutter for å finne ut hvilken sikring som har gått.
Oppgradering av sikringsskap

For de fleste er et sikringsskap noe man helst ikke vil åpne. Og de få gangene det må åpnes, brukes det gjerne noen minutter for å finne ut hvilken sikring som har gått.

Spesielt ved de gamle sikringsskapene kan det være ekstra forvirrende å vite hvilken sikring du skal skifte ut, og kanskje er det litt skummelt å skru ut sikringene?

Hvis du har et utdatert sikringsskap, og ønsker å oppgradere til et sikrere og enklere skap å håndtere, er dette produktet for deg!

Du sender oss noen bilder, og setter opp sikringsskapet ditt. Når vi har avtalt oppmøte kommer vi hjem til deg og oppgraderer sikringsskapet.

Skrusikringer vs automatsikringer

Mange har i dag utdaterte sikringsskap som bruker tradisjonelle skrusikringer. Denne formen for sikringsskap er derimot ikke like trygt som de nyere alternativene som har kommet på markedet siden den tid. Med skrusikringer er du mer utsatt for at det oppstår jordfeil, kortslutning og overbelastning i det elektriske anlegget.

Hovedsikring

Hovedsikring blir byttet om det ikke involverer nettleverandør. Før i tiden var det vanlig å plassere hovedsikring i et eget skap på loft, eller i kjeller. For å bytte denne må nettleverandøren bli forspurt, for å stenge av strømmen. Dette er ikke en stor operasjon, men kan være tidkrevende. En slik jobb forutsetter en befaring fra vår side, og separat pristilbud.

Sett opp mot automatsikringer er ikke de gamle skrusikringene like gode sikkerhetsmessig. Automatsikringer kutter strømmen med en gang det oppstår en overbelastning eller kortslutning i anlegget. Det finnes også nyere automatsikringer som i tillegg kutter strømmen ved jordfeil. Disse blir også kalt for  jordfeilautomater og har vært de mest vanlige på markedet siden 2000-tallet. Vi  benytter alltid jordfeilautomater ved oppgradering eller installasjon av sikringer.

Det tar ikke lang tid å oppgradere sikringsskapet

Tenker du at oppgradering av sikringsskapet vil ta for lang tid? Det trenger det absolutt ikke. Ringer du oss i dag kan du ha sikringsskapet ditt oppgradert i løpet av få timer når vi kommer for å utføre jobben!

Mer informasjon

Vi ønsker at prisene skal være sammenlignbar med konkurrenter, derfor har vi lagt inn 2 forskjellige produsenter av sikringer. Cenika er en produsent som leverer enkle kvalitetsprodukt og Eaton er en stor produsent som leverer digitale sikringer med led-diode. Vi har like god erfaring med begge.

En film om fremgangsmåten for oppgradering av sikringsskap:

Pris på oppgradering av sikringsskap

En normal kostnadspris for oppgradering av et sikringsskap ligger på kr 10 - 20.000. Dette kommer an på kompleksiteten av oppgraderingen, den enkleste jobben vil innebære utskifting av 5-10 sikringer.

Vi bytter som regel ikke hele skapet, men du kan få en ny metallfront. Da oppleves sikringsskapet som nytt fra utsiden, og inni.

Tegn på feil i sikringsskapet

Vanlige tegn på feil i sikringsskapet kan være konstante strømbrudd, sikringer som går ofte, eller en uforklarlig økning i strømregningen. Andre tegn kan være brente eller smeltede sikringer, rare lyder som knitring, eller en merkbar lukt av brent plast. Hvis du opplever noen av disse symptomene, anbefales det å få en autorisert elektriker til å utføre en grundig gjennomgang av sikringsskapet så snart som mulig.

Hvis du opplever noen av disse symptomene, anbefaler vi sterkt at du kontakter en autorisert elektriker umiddelbart for en grundig vurdering og eventuell utbedring. En profesjonell inspeksjon av sikringsskapet kan avdekke skjulte feil eller mangler som kan føre til brann. Det er alltid bedre å være på den sikre siden og ta de nødvendige forholdsreglene for å sikre en trygg elektrisk installasjon.

Regler med overspenningsvern

Ifølge NEK 400, som er den norske standarden for elektriske lavspenningsinstallasjoner, er det krav om overspenningsvern i nye installasjoner og ved vesentlige endringer eller utvidelser av eksisterende installasjoner. Overspenningsvern er utformet for å beskytte den elektriske installasjonen og tilkoblede apparater mot kortvarige overspenninger, ofte forårsaket av lynnedslag eller andre strømforstyrrelser.

Det kan oppstå underliggende latente skader på strømnettet i installasjonen din, som ikke merkes før du belaster det over tid. Da kan det være større risiko for brann eller skader.

Når bør sikringsskapet oppgraderes?

Et elektrisk anlegg i en bolig eller en kommersiell bygning har normalt en forventet levetid på omtrent 30 år. Hvis du har et sikringsskap som ble installert på 90-tallet, kan det være en indikator på at det er på tide å vurdere en oppgradering eller i det minste en grundig sjekk av det elektriske systemet. Dette er spesielt viktig fordi eldre anlegg kan ha komponenter som ikke oppfyller dagens sikkerhetsstandarder, eller de kan rett og slett ha begynt å vise tegn på slitasje.

Mange huseiere tror feilaktig at deres elektriske system er moderne fordi de har automatsikringer. Selv om automatsikringer kan gi en viss grad av sikkerhet, er de ikke en fullgod erstatning for en omfattende gjennomgang av hele det elektriske anlegget. Tilsynelatende normale forhold kan skjule underliggende problemer som varmegang, noe som kan føre til farlige situasjoner som brann.

Hvis du fortsatt har gamle skrusikringer i ditt sikringsskap, er dette en klar indikasjon på at en oppgradering er nødvendig. Gamle sikringstyper som dette er langt fra å oppfylle dagens sikkerhetskrav, og de kan også være mindre effektive. Det samme gjelder hvis du merker at sikringene gjentatte ganger kobler ut strømmen, et tegn på at systemet kanskje ikke klarer å håndtere dagens elektriske last.

Når er det lurt å oppgradere sikringsskapet?

Mange velger å oppgradere sitt sikringsskap i forbindelse med oppussing av boligen. Dette er en utmerket anledning til å gjøre det, ettersom oppussing ofte fører til endret eller økt strømforbruk. For eksempel kan tillegg av nye elektriske apparater, belysning eller oppvarmingssystemer øke den totale elektriske belastningen i hjemmet. Å oppgradere sikringsskapet i denne sammenheng sikrer at det elektriske systemet er rustet til å håndtere denne økte belastningen på en sikker måte.

Bestill befaring!

Vi tilbyr en uforpliktende befaring og pristilbud!
Fyll ut kontaktskjemaet, så vil vi gjøre vårt beste for å svare deg innen 24 timer.
... ...

Thank you

Thanks for reaching out. We will get back to you soon
Oops! Something went wrong while submitting the form.