Legging av varmekabel

Du gjør forarbeidet, deretter kommer vi og legger varmekabel. Når du er ferdig med gulv og vegger, kommer vi tilbake og monterer termostaten, og eventuelt jordfeilbryter.

Legging av varmekabel

Du gjør forarbeidet, deretter kommer vi og legger varmekabel. Når du er ferdig med gulv og vegger, kommer vi tilbake og monterer termostaten, og eventuelt jordfeilbryter.

Vanlig fremgangsmåte ved legging av varmekabel:

Dette er de vanligste fremgangsmåtene, det å legge varmekabel kan utføres på mange forskjellige måter.

 • Underlag / Forberedelse
 • Det legges sponplater eller lignende, deretter et ubrennbart lag f.eks gips.
 • Det støpes en grov støp, der varmekabelen kan limes på.
 • Det legges isopor(isolerende materiale), deretter plast og armeringsnett som varmekabelen kan stripses til.
 • Vegger åpnes, slik at det kan monteres bokser for termostat.
 • Vegger forblir lukket, varmekabel og føler blir da ført i plastkanal opp på vegg til termostat.
 • Legging
 • Elektriker legger varmekabel. Samtidig legges det et rør opp i veggen for føler til termostat.
 • Det tas bilder og varmekabel blir kontrollert.
 • Støping
 • Det er veldig viktig at varmekabelen ikke blir utsatt for påkjenninger under støping. Da kan varmekabelen ødelegges og alt arbeidet er forgjeves.
 • Det støpes betong eller flytemasse over varmekabelen.
 • Tilkobling
 • Støping er ferdig og vegger er lukket/kledd. Elektriker kommer og kontrollerer varmekabelen, deretter føres føleren ned i gulvet og termostaten kobles til. Om det ikke er montert jordfeilbryter på tilhørende kurs, blir dette montert.

Når vi legger varmekabel er det krav om at det må være jordfeilbryter i sikringsskapet, om du ikke har jordfeilbryter må dette velges.

Kontakt oss