Legging av varmekabel

Du gjør forarbeidet, deretter kommer vi og legger varmekabel. Når du er ferdig med gulv og vegger, kommer vi tilbake og monterer termostaten, og eventuelt jordfeilbryter.
Legging av varmekabel

Du, snekkeren eller flisleggerengjør forarbeidet, deretter kommer vi og legger varmekabel og gjør forarbeidet for termostaten. Når du er ferdig med gulv og vegger, kommer vi tilbake og monterer termostaten, og eventuelt jordfeilbryter.

Vanlig fremgangsmåte ved legging av varmekabel:

Dette er de vanligste fremgangsmåtene, men det å legge varmekabel kan utføres på mange forskjellige måter.

Underlag / Forberedelse

  • Det legges sponplater eller lignende, deretter et ubrennbart lag f.eks gips
  • Det støpes en grov støp, der varmekabelen kan limes på
  • Det legges isopor(isolerende materiale), deretter plast og armeringsnett som varmekabelen kan stripses til
  • Vegger åpnes, slik at det kan monteres bokser for termostat
  • Vegger forblir lukket, varmekabel og føler blir da ført i plastkanal opp på vegg til termostat

Legging

  • Elektriker legger varmekabel. Samtidig legges det et rør opp i veggen for føler til termostat
  • Det tas bilder og varmekabel blir kontrollert

Støping

  • Det er veldig viktig at varmekabelen ikke blir utsatt for påkjenninger under støping. Da kan varmekabelen ødelegges og alt arbeidet er forgjeves
  • Det støpes betong eller flytemasse over varmekabelen

Tilkobling

  • Støping er ferdig og vegger er lukket/kledd. Elektriker kommer og kontrollerer varmekabelen, deretter føres føleren ned i gulvet og termostaten kobles til. Om det ikke er montert jordfeilbryter på tilhørende kurs, blir dette montert

Når vi legger varmekabel er det krav om at det må være jordfeilbryter i sikringsskapet, om du ikke har jordfeilbryter må dette velges.

Fordeler med å legge varmekabler

Å legge varmekabler er et smart valg og bringer med seg en rekke fordeler som både går på funksjonalitet og komfort.

Varmer hele rommet

Fra før av er kanskje varmekabler best kjent for å bli tatt i bruk på baderommet. Dette har derimot endret seg med årene etter at folk flest har innsett at varmekabler er noe som gir god komfort, også i stua, på soverommet, kjellerstua og alle de andre rommene i hjemmet. Som du sikkert er klar over stiger varme oppover. Med det vil varmen fra varmekablene også varme opp mer enn bare gulvet. Du har derfor en løsning som også kan spare deg for ekstra oppvarming og energiforbruk.

Bedre plass i rommene

Med varmekabler som ligger i gulvet, er varmekilden skjult og du trenger ikke tenke på å gjøre plass til ovn, stikkontakter eller andre ledninger som tilhører utstyret. Dette gjør også at du unngår kinkige situasjoner med plassering av møbler. Har du kanskje før ikke kunne satt en kommode der du ønsket på grunn av en panelovn? Til tross for at det er små objekter du slipper å måtte ha synlig, vil du oppleve store forskjeller når det kommer til plass i hjemmet.

Null irritasjon

Har du hørt på duringen fra radiatoren når du sover? Eller kjenner du til den tikkende lyden som kan komme fra panelovner fra tid til annen. Legging av varmekabler i gulvet sørger for en lydløs varmekilde i hjemmet. Temperaturen styres enkelt fra en bryter som henger på veggen uten at du må forholde deg til ulyder eller vibrasjoner.

Lang levetid

Å legge varmekabler er også en investering for fremtiden Faktisk har de fleste gode varmekabler en levetid på opptil 50 år. Det betyr at du kan yte godt av å legge varmekabler i lang tid fremover.

Vi legger varmekabler i hele Molde og omegn. Ta kontakt med oss om du ønsker å oppleve alle fordelene ved å ha varmekabler på plass.

Vanlige spørsmål rundt legging av varmekabler

Hvordan er det med varmekabler og tregulv?

Skal det legges varmekabler under tregulv vil det alltid være en risiko tilknyttet uttørking av gulvet. For å unngå at dette skjer må det legges varmekabler med lavere effekt, samt kobles til en termostat som hindrer varmekablene fra å nå for høye temperaturer. Derimot er det vanligere å benytte varmefolie under tregulv. Igjen, vil det være viktig å påse at temperaturen ikke kan skade tregulvet.

Hvor lang tid tar det å legge varmekabler?

Tiden det tar å legge varmekabler vil naturligvis variere i stor grad ut ifra omfang, størrelse og utforming av rommet som det skal legges i. På baderom som er større enn 10 m2 bruker vi som regel 3-4 timer på å legge varmekabler. I større rom er det vanligere å benytte varmefolie fremfor varmekabler.

Kan jeg legge varmekabler selv?

Har du lagt varmekabler selv vil det være ytterst få, om ikke ingen, elektrikere som ønsker å hjelpe deg med videre arbeid. Dersom vi som elektrikere kobler til en varmekabel som er koblet av andre, tar vi på oss garantiansvar for alt av tidligere utført arbeid. Dette fører til at vi kan bli stilt ansvarlig for erstatning av arbeidet som ikke er korrekt utført i første omgang. Slike erstatningskrav kan bli store med tanke på opphugging av gulv m.m. Elektrikerarbeid er også farlig for en privatperson å utføre på egenhånd, det utgjør en fare for liv om du ikke er sertifisert elektriker.

Ved legging av all form for skjult varme (varmekabler, varmefolie, varmematter) i gulv er det krav om jordfeilbryter. Har du ikke dette fra før av vil dette måtte installeres.

Ønsker du å få på plass nye varmekabler i hjemmet, på hytta eller andre steder? Snakk med oss! Vi kan legge varmekabler i hele Molde og omegn, men tar også på oss oppdrag lenger hjemmefra hvis forholdene ligger til rette.

Bestill befaring!

Vi tilbyr en uforpliktende befaring og pristilbud!
Fyll ut kontaktskjemaet, så vil vi gjøre vårt beste for å svare deg innen 24 timer.
... ...

Thank you

Thanks for reaching out. We will get back to you soon
Oops! Something went wrong while submitting the form.